Lloveras

Frederic Lloveras

En Frederic Lloveras exerceix com advocat des de l’any 1977. Els primers anys es va especialitzar en dret matrimonial, especialitat que mai ha deixat de banda pels aspectes humanístics que presenta. Posteriorment es va introduir en el món de l’urbanisme i del dret local. Ha exercit sempre la professió d’advocat, que ha compaginat amb la funció pública i activitats representatives. De 1983 a 1988 va ser Cap dels Serveis Juridics de l’Associació Catalana de Municipis. És secretari municipal per oposició, la qual cosa li dóna un coneixement profund dels mecanismes i procediments de l’administració. Ha cursat un posgrau a ESADE sobre gestió pública, un a la UAB sobre urbanisme, i un a la Universitat de Vic sobre valoracions immobiliàries. Ha estat membre de la Junta de govern del Col.legi d’Advocats de Barcelona i membre de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. Ha escrit diverses publicacions sobre urbanisme, dret local i dret immobiliari, i ha impartit cursos sobre diversos aspectes del dret municipal.